Nieuws

Hotelo Vacature

Vacature: Stage receptionist(e) Hotel O Kathedral‏

Hotel O Kathedral is op zoek naar een receptionist(e). Dit kleinschalige driesterrenhotel biedt 33 designkamers in het historisch centrum van Antwerpen. Het designhotel is op zoek naar een stagiair die het jonge team vanaf januari 2016 voor minimaal 4 maanden wil komen versterken. Als receptionist(e) houd jij je o.a. bezig met het onthalen van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon. Je draagt bij aan een goede dienstverlening en een positief imago van het hotel.

Jouw taken:

  • Op een klantvriendelijke manier bezoekers ontvangen en wegwijs maken, eventueel de te bezoeken persoon verwittigen.
  • Bezoekers identificeren en registreren om een overzicht te hebben van wie er zich in het gebouw bevindt.
  • Bezoekers correct informeren over de diensten die in het gebouw zijn gevestigd, de bereikbaarheid en openingsuren, adressen van andere diensten, …
  • Telefonische oproepen snel opvangen en juist doorverbinden of er zelf onmiddellijk gevolg aan geven; eventueel boodschappen noteren.
  • Pakketten in ontvangst nemen en bezorgen aan de bestemmeling, de betrokken ambtenaar direct contacteren bij afgifte van aangetekende poststukken.
  • Zorgvuldig toezicht houden op het gebouw en de activiteiten erin om de veiligheid te helpen verzekeren.
  • Onverwachte omstandigheden vlot opvangen en defecten aan het gebouw onmiddellijk signaleren om een doorlopende dienst te kunnen verzekeren.

Technische bekwaamheden:
• Kennis van de organisatie
• Indien mogelijk een mondjevol Frans en Engels kennen

Persoonlijke bekwaamheden:
Klantvriendelijkheid: Je begroet de bezoekers op een vriendelijke manier, je helpt mensen verder, je informeert klanten over het gevolg dat zal worden gegeven aan de vraag en je hebt aandacht voor verzorgde kledij en lichaamsverzorging.

Initiatief: Je vraagt bijkomende informatie en informeert jezelf, je springt spontaan in wanneer nodig en voorkomt problemen door spontaan maatregelen te nemen.

Discretie: Je hoort, ziet en zwijgt, je neemt geen standpunt in tegenover buitenstaanders en je geeft geen commentaar bij identificatiegegevens.

Teamwerk: Je geeft relevante werkinformatie door aan collega’s, je maakt met collega’s goede afspraken over de werkverdeling, ook zonder tussenkomst van de chef en je bent bereid extra prestaties te leveren voor collega’s.

Soepelheid: Je bent bereid taken te doen die niet tot het normale pakket behoren, je bent bereid de grenzen van de eigen vaardigheden te verleggen, je durft verantwoordelijkheid te nemen voor onvoorziene taken en je helpt ook mee bij de voorbereiding en afruimen van het ontbijt.

Communicatievaardigheid: Je gebruikt een correcte taal, je stelt de juiste, doelgerichte vragen, je stelt de mensen op hun gemak en je treedt tactvol op in moeilijke situaties.

Interesse? Stuur je sollicitatie naar kathedral@hotelhotelo.com.
Meer informatie? kathedral@hotelhotelo.com of +32 3 500 89 50 en +32 3 500 89 51

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk!