Nieuws

Shutterstock 93711307

Hoe we het onderwijs en onze toekomst kunnen redden

De laatste tijd valt het steeds meer op en kan je er haast niet omheen. Het is een gezamenlijk onderwerp voor debat en vooral discussie: het verstarde en ineffectieve onderwijssysteem.

Dat educatie belangrijk is, dat weten we allemaal. Dat we moeten vooruitstreven en dat er dringend verandering nodig is, ook. Maar hoe ga je van een oubollig en rigide systeem dat enkel papegaaienwerk promoot in dienst van een autoritaire staat, naar een onderwijsinstelling die zich aanpast aan de noden van de student?

Weg met die administratieve bureaucratie

Het onderwijs zou hét hulpmiddel bij uitstek moeten zijn voor het opleiden van gezonde, intelligente en creatieve individuen. In plaats daarvan vormt het de grootste barrière die elk soort individualisme de kop indrukt. Waaraan ligt nu het probleem? Ons verstard onderwijssysteem is gebaseerd op het eeuwenoude Pruisische systeem dat eind 18de eeuw ontwikkeld werd. Daarin werd bepaald dat iedereen dezelfde opleiding krijgt, een nationaal curriculum. Zonder onderscheid. Met andere woorden, of je nu minder uitleg of juist extra uitleg nodig hebt, of je de kennis die je leert ook werkelijk interesseert of niet en of je er ook effectief iets aan hebt later, dat is niet van belang in het klassieke onderwijssysteem. Er is niemand die naar je omkijkt, want daar is geen tijd voor en eerlijk gezegd hebben leerkrachten daar ook de goesting niet voor.

Blik op de toekomst

Dit kan echter ook allemaal anders. Bij het volwassenenonderwijs kies je zelf waar je toekomst ligt en hoe je die uitbouwt. Je hebt de volledige vrijheid om het leven te vormen dat jij wilt. Tegenwoordig combineren meer en meer mensen een studie met een job om werkzekerheid te hebben of met het zicht om te starten als zelfstandige in hun eigen zaak. Hoe dan ook, België is het land van de ondernemers. Er zit potentieel dat verloren gaat! En omdat van iedereen verwacht wordt dat ze flexibel zijn, waarom is het onderwijs dat dan ook niet?

Bij bv het Centrum voor Afstandsonderwijs kan je kiezen voor thuisstudie op maat. In thuisstudie leren, zorgt ervoor dat je (in combinatie met je huidige job) op jouw eigen tempo kan werken. Bovendien worden de cursussen regelmatig gereviseerd op relevante informatie die je daadwerkelijk gebruikt in je carrière. Je leert dus enkel hetgeen je nodig hebt, het nuttige en het noodzakelijke.

Wat de toekomst je kan bieden

Door de nieuwe onderwijstechnieken waarbij de docent je medestander is in plaats van je tegenstander, krijg je een op maat gemaakte begeleiding. De docenten staan in functie van de student omdat ze begrijpen waar het mis gaat in het onderwijs en zelf mee de oplossing willen zijn. Bovendien zitten de docenten niet in het verstarde systeem, maar zijn ze zelf ondernemers. Je krijgt dus je kennis van mensen die het je niet enkel al hebben voorgedaan, maar die succesvol zijn en je bijstaan met raad en daad om je wegwijs te maken in jouw eigen toekomst.

Het doel is het optimaliseren van het potentieel dat mensen bezitten door het aanbieden van talent georiënteerde opleidingen. Je kiest zelf waar je je tijd in steekt om doelgericht je interesses uit te bouwen en vastberaden te slagen in je opzet.

Naast de persoonlijke begeleiding van de docent, krijg je ook toegang tot een digitaal studentenplatform waar je terecht kan met al je vragen, opmerkingen, extra oefeningen en waar je de hulp geboden wordt die je nodig hebt. Je wordt bij elke stap ondersteund in je studie om optimaal vooruitgang te boeken met het vooruitzicht op jouw carrière.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Vind je het makkelijker om les te krijgen in groepsverband, dan kan je ook hiervoor kiezen. Dit verschilt echter van het uitzichtloze onderwijssysteem dat nu nog aangeboden wordt in de zin dat je ook hier enkel de informatie krijgt die relevant is voor je carrière en waar dan ook specifiek op gefocust wordt. Verdoe je tijd niet meer met nutteloze opvulvakken zoals godsdienst en wetenschappelijk werk, maar richt je op vooruitstrevend technologisch en innoverend denken door gebruik te maken van de huidige trends. Dit is het vernieuwend onderwijs van de toekomst dat voor iedereen gelijke kansen biedt door een persoonlijke begeleiding en een op maat gemaakt traject. Ze biedt zo de oplossingen voor de problemen die het huidige onderwijssysteem zelfs niet onder ogen wil zien.

Start vandaag het leven en de carrière waar je van droomt en dat je verdient!

30eb772

Benjamin Ruyters,
Ondernemer en voorzitter
Centrum voor Beroepskwalificatie
Het volledige artikel kan u hier terugvinden.

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk!