De vastgoedmakelaarswet: wat betekent dat?

Sinds 1 september heeft de vastgoedsector haar eigen wet: de vastgoedmakelaarswet. De sector zelf is daar alvast erg blij mee want zowel voor de consument als voor de vastgoedmakelaars zorgt de nieuwe wet voor extra garanties.

Het beroep van erkend vastgoedmakelaar is beschermd in België. Dit wil zeggen dat je deze beschermde beroepstitel enkel mag dragen wanneer je erkend bent door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het beroep van zelfstandig vastgoedmakelaar is geregeld door onderstaande wetten.

Het Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Het Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (BS 13.10.1993). De Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

Concreet komt het er op neer dat wanneer je wil werken als zelfstandig vastgoedmakelaar je een diploma moet hebben en een stage moet volgen bij een erkende vastgoedmakelaar. Deze procedure neemt enkele jaren in beslag. Wil je als administratief vastgoedbediende in dienstverband werken in een vastgoedkantoor hoef je niet in het bezit van dit diploma en geen stage te doen. Wil je werken als zelfstandig vastgoedmakelaar moet je opletten dat je geen handelsactiviteiten stelt die zijn voorbehouden voor de vastgoedmakelaars.

De opleiding tot administratief vastgoedbediende is ideaal voor wie enkel wil werken als werknemer in een vastgoedkantoor. Ook voor wie wil doorgroeien naar zelfstandig vastgoedmakelaar is dit de ideale vooropleiding.

Ga hier terug naar de opleiding tot administratief vastgoedbediende.

Vastgoedmakelaarswet