cpHomeBreadcrumb / Coaching /Omgaan met genderdiversiteit

Omgaan met genderdiversiteit

 • Diploma
 • cpHomeCourseType
 • 3-6 cpHomeCourseMonths
 • Centrum voor Afstandsonderwijs
 • cpEducationTypeProfessional
274.00

Genderdeskundige, cpProfessionWithFuture

Gender is veel rijker dan "man" of "vrouw". Vandaag krijgen we steeds meer inzicht in de psychologische en sociale aspecten van gender, waardoor we verschillende genderidentiteiten beter begrijpen. Wil jij je bewustzijn over gender vergroten? En wil je ook anderen bewust maken? Schrijf je in voor de cursus Gender en communiceer correct op de werkvloer, in de media of in het onderwijs!

Hoe meer we leren over de samenleving, hoe meer we ontdekken over gender. We weten bijvoorbeeld dat gender een sociale constructie is waarbij biologische, culturele en psychologische factoren een rol spelen. Maar hoe verhoudt gender zich tot identiteit? Welke genderidentiteiten zijn er en hoe zit het met de verhouding tussen gender en seksualiteit? Welke opvattingen en wetgevingen bestaan er rond gender in onze samenleving? In de thuiscursus Gender krijg je een antwoord op al deze vragen. Je verdiept je in gendertheorie en gaat aan de slag met actuele casussen. Zo word jij een expert die respectvol communiceert met collega's, klanten, publiek of studenten!

Schrijf je in voor de cursus Gender en studeer op jouw manier van thuis uit. Zo word jij een expert en maak je van onze samenleving een veiligere plek!

Man and woman are two of many stars in a constellation that do not compete but amplify one another’s shine.

Alok Vaid-Menon
cpWouldYou
 • Genderbewust handelen en communiceren
 • Het genderbewustzijn vergroten op de werkvloer, in het onderwijs, de overheid, de politiek en de media
 • Verschillende vormen van gendergerelateerd geweld herkennen en tegengaan
 • Gender begrijpen in relatie tot identiteit, seksualiteit en samenleving
 • Inzicht krijgen in gender als sociale constructie
Omgaan met genderdiversiteit
 • Diploma
 • cpHomeCourseType
 • 3-6 cpHomeCourseMonths
 • cpEducationTypeProfessional
 • 274.00
cpProgram Omgaan met genderdiversiteit
Gendercoach online cursus
cpCourseContent
 • Gender in de samenleving
 • Gender en identiteit
 • Gender en seksualiteit
 • Gender en geweld
 • Gender in het recht, op de werkvloer en in het onderwijs
 • Praktijkcasussen
Studeren Gendercoach
cpSkillsAndSkills
 • Bewust en respectvol communiceren op de werkvloer, in de media of in het onderwijs
 • Als genderexpert het bewustzijn rond gender vergroten van in overheidsinstellingen, onderwijs, bedrijven of media
 • Werken als coach of hulpverlener met speciale aandacht voor gender
Gendercoach studeren
cpFutureOpportunities
 • Opvoedingsdeskundige met specialisatie in gender
 • Coach of hulpverlener met een specialisatie in gender
 • Zelfstandig coach rond genderbewuste communicatie
cpTeachers Omgaan met genderdiversiteit

cpPracticalInfo

Onmiddellijk na je inschrijving staat de digitale cursus op jouw profielpagina en op het online studentenplatform. De papieren versie gaat ook meteen op de post. Die ligt dus snel bij jou thuis in de brievenbus. Zo ga je direct aan de slag! Je studeert bovendien waar en wanneer je maar wil. Dat is de flexibiliteit van een thuisstudie! Je krijgt echter altijd steun. Een gemotiveerd topdocent staat je een jaar lang bij met online begeleiding. Als je er klaar voor bent, leg je examen af op een van onze examenlocaties. Slaag je voor de test? Dan ontvang je het diploma Omgaan met genderdiversiteit!

cpFinancialInfo

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding Omgaan met genderdiversiteit bedraagt maar 274.00 euro. Voor dit bedrag ontvang je een geïllustreerd cursusboek toegang tot ons online studentenplatform én de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf jaar gratis examen af te leggen op een van onze examenlocaties! Bovendien ontvang je een jaar lang online begeleiding van een topdocent met ruime ervaring. Alles voor een ideale start!

Omgaan met genderdiversiteit
 • Diploma
 • cpHomeCourseType
 • 3-6 cpHomeCourseMonths
 • 274.00

cpStartNewCarreer Omgaan met genderdiversiteit. cpChooseQualityEducationWith Centrum voor Afstandsonderwijs.

cpGoodToKnowAboutCourse Omgaan met genderdiversiteit

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.

appDownloadTitle
cpHomeUSP1
cpHomeUSP2
cpHomeUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

testimonial-picture
cpT1Name

cpT1Testimonial

testimonial-picture
cpT2Name

cpT2Testimonial

testimonial-picture
cpT3Name

cpT3Testimonial

cpLiTestimonials

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0