//

Als een hond ongewenst gedrag vertoont, is de oorzaak meestal te wijten aan een communicatieprobleem. Zelf professionele technieken hanteren bij de communcatie met je hond is daarom cruciaal. Rekening houden met gedrag, instinct en drift hoort bij je werk en maakt dan ook een groot deel uit van de opleiding.

Naast een grote kennis van honden dient ook een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gedragsprobleem en probleemgedrag. Pas wanneer je hebt vastgesteld om welk soort probleem het gaat, kan je op zoek gaan naar een geschikte oplossing. De nodige trainingstechnieken en spelregels bij de (her)opvoeding van de hond.

Door de tussenschakel te vormen tussen hond en baasje maak jij als coach het verschil! Let op: Voor deze opleiding is voorkennis vereist uit de opleiding Hondentrainer.

Hondencoach
  • Diploma
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional